Επαφή

Σιαφάκα Βασιλική
Θέση:
Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Λογοθεραπείας
Διεύθυνση:
4ο χ.λ.μ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών
Ιωάννινα
45500
Τηλέφωνο:
2651050784
Φαξ:
2651050732

Φόρμα Επαφής

Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)